Πιστοποίηση της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης καλλιεργειών

Πιστοποίηση ολοκληρωμένης διαχείρισης των καλλιεργειών

Η πιστοποίηση της Ο.Δ. είναι η επίσημη αναγνώριση ότι ένας παραγωγός εφάρμοσε την Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην καλλιέργειά του.

Δηλαδή δεν αρκεί ένας παραγωγός να ισχυρίζεται ότι εφαρμόζει Ο.Δ. , πρέπει να το αποδεικνύει και επίσημα παίρνοντας πιστοποίηση.

Συνεργαζόμαστε με τους μεγαλύτερους και εγκυρότερους πιστοποιητικούς Οργανισμούς της Ελλάδας και του Εξωτερικού , προκειμένου να καλύψουμε τις ανάγκες των πελατών μας.

Print Friendly