Ολοκληρωμένη Διαχείριση καλλιεργειών

Ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργειών

Η σταδιακή υποβάθμιση του περιβάλλοντος αλλά και οι αυξανόμενες απαιτήσεις για την παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών τροφίμων οδήγησαν στην αναγκαιότητα εφαρμογής Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή.

Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση (Ο.Δ.) είναι ο τρόπος διαχείρισης της καλλιέργειας που στοχεύει στην παραγωγή υψηλής ποιότητας γεωργικών προϊόντων χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες μεθόδους και εισροές έτσι ώστε να υπάρχει οικονομικό όφελος για τον παραγωγό και μειωμένη επιβάρυνση στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Με το υψηλό επίπεδο γνώσεων και την εμπειρία που διαθέτουμε έχουμε εναρμονιστεί πλήρως προς την κατεύθυνση της Ολοκληρωμένης διαχείρισης , λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς τάσεις που αναπτύσσονται στο τομέα της Γεωργίας.

Print Friendly