Έρευνα

Έρευνα

Κάθε χρόνο δοκιμάζουμε εξονυχιστικά νέα  φυτοφάρμακα και εξελιγμένα ειδικά προϊόντα θρέψης των φυτών, προκειμένου να διαπιστώσουμε πρώτοι εμείς την συμπεριφορά και την αποδοτικότητα τους στις δικές μας κλιματολογικές – εδαφολογικές συνθήκες.

Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα έχετε το καλύτερο και ποιο εξελιγμένο προϊόν φυτοπροστασίας και λίπανσης κάθε στιγμή.

Παράλληλα μελετούμε και αξιολογούμε την καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών και με άλλα μέσα πέραν των παραδοσιακών.

Print Friendly